Framdriftsplan preservering av Skua L2896.

Konservator Birger Larsen NLM.

 

Siden hevingen av Blackburn Skua L2896 fra Orkdalsfjorden fant sted har det allerede vært gjort en god del preservering av flyet.

 

Vår innsamling av brukbare deler til en mulig oppbygging av en Skua har allerede pågått i 15 år! Klas Gjølmesli og Bodø Luftfartshistoriske Forening har allerede nedlagt et stort arbeid i innsamling av struktur og deler. På lager har vi allerede restaurerte deler slik som nesten alle detaljene i fremre cockpit, komplett sett av bensintanker, oljetanker, motor, propeller, motordeksler, understell, arbeidssylindre, hjul, høyderor, flaps, balanseror, bevæpning, elektrisk utstyr og mye annet. De fleste av disse delene er samlet inn fra forskjellige Skuas som har nødlandet på land. Kvaliteten på disse delene er derfor svært god og for mange av delenes vedkommende har vi nok til flere fly.

 

Det som vi må konsentrere oss om nå vil være å samle inn så mye som mulig av flyets struktur.

Da vi berget vraket av Skua L2910 fra Rombaksfjorden ved Narvik fikk vi de første strukturdelene av noen størrelse. Siden dette vraket ble dratt langs havbunnen etter trålen før det ble berget så var det imidlertid mest deler fra cockpit/senterdelen av flyet som kom opp.

For å skape interesse for et mulig prosjekt på flytypen ble det på slutten av 90-tallet bygget opp en cockpitseksjon av de innsamlede delene. Denne cockpiten har vært framvist på Bardufoss, Narvik, flere steder i Trøndelag samt på FAA-museet på Yeovilton i England. Cockpiten samt den restaurerte motoren fra Skua L2903 fra Roan i Trøndelag er for tiden utstilt på museet her i Bodø.

Vraket av Skua L2896 vil tilføre et stort antall av nye komponenter og strukturdeler til vår ønskeliste. Vi har allerede preservert flere nye komponenter og strukturdeler fra spesielt bakre cockpit samt fra konstruksjonen bakover i flykroppen. Sammen med de allerede innsamlete delene bringer dette oss et langt skritt nærmere målet vårt om en komplett Skua på museum en gang i framtiden.

Tapet av detaljer under hevingen gjør ikke at hevingen var en fiasko som noen hevder. På grunn av Gunnerus avanserte navigasjonsutstyr vil vi være i stand til å finne tilbake til posisjonene der vi tapte detaljer for å lete dem opp igjen. Allerede uken etter hevingen fant Gunnerus igjen flere deler inklusive radiomonteringen. Når høsten kommer vil Gunnerus være på plass igjen for å lete.

 

Vraket av L2896 ble fraktet med jernbane til Bodø allerede to dager etter hevingen. I vel en måned nå har vi vært opptatt med å demontere og preservere komponenter og strukturdeler. Første prioritet har de delene som vi ikke har fra før. Her er det viktig at disse blir preservert så hurtig som mulig.

Arbeidet med preserveringen er en prosess som tar lang tid. Delene er i forskjellig tilstand fra det helt gjennomkorroderte til det som kan restaureres og brukes igjen. Ståldeler er normalt i god stand på grunn av at aluminiumen som de har vært festet på har virket som en offeranode og på den måten hindret korrosjon. 

Imidlertid så er de relativt tynne aluminiumsplatene en annen historie. De fleste av disse er det forholdsvis mye korrosjon på slik at platene kan bare benyttes som maler for nye plater.

Siden det ikke finnes tegninger til flyet så er det imidlertid interessant å bevare disse for å få opplysninger om konstruksjonen. Siden flyet har vært nedsunket i saltvann i nærmere sytti år så vil hovedsaken være å stoppe eller å redusere korrosjonsprosessen så mye som mulig.

 

Flyet er satt sammen ved hjelp av vesentlig aluminiumsnagler men også stålbolter og aluminiumsbolter er benyttet der det trengtes større styrke i konstruksjonen. Det meste av aluminiumsnaglene er forsvunnet slik at skal en demontere strukturen ytterligere (og det er nødvendig) så må boltene demonteres på en slik måte at det ikke oppstår ytterligere skader.

 

Siden strukturen i de fleste tilfellene bare kan brukes som mal er preserveringsprosessen relativt enkel. Vår prosess består i første omgang i at delene blir senket ned i vann inneholdende såpe. Over litt tid vil dette løse opp kalk og urenheter som er avsatt på platene.

Etter dette trykkspyles delene. Denne prosessen vil også i noen grad nøytralisere saltavsetninger på platene.  Der det er nødvendig med ekstra rengjøring, sandblåses med fin sand under relativt lavt trykk. På grunn av at platene ikke skal brukes igjen i oppbyggingen trenger en ikke her å ta hensyn til om at overflaten blir som før.

 

Etter rengjøringen tørker vi opp delene før de gis et lag med grønn Tectyl over det hele. Fargetilsetningen er med på å gi oss en kontroll på at vi har dekket hele overflaten. Denne prosessen vil ikke gi oss en permanent preservering men den vil gi oss pusterom nok til at vi kan få tid til å kopiere delene. Strukturen som ble berget i 1995 ble preservert på denne måten og den er fortsatt like fin!

Strukturdeler som stålrør og annet behandles forskjellig.

 

Akkurat nå, (midten av mai måned) så er vi i full gang med å preservere delene fra selve flykroppen inklusive halepartiet. Selv om mye arbeid allerede er gjort vil denne prosessen foregå minst til ut måneden. Neste prioritet vil være demontering og preservering av senterdelen til vingen. Til denne jobben vil vi nok trenge minst to måneder.

På grunn av sommerferie så kan vi nok ikke komme ordentlig i gang med vingene før etter ferien, muligens ikke før september/oktober. Dette betyr at vinger og til dels senterdel kan bli sett av besøkende utover sommeren.

Når all strukturen er preservert vil det bli en periode med kopiering av plater og struktur der det er mest behøvelig på grunn av dårlig kvalitet. (Disse dårlige delene vil være de som vil forsvinne først.)

Innvendig struktur i halefinnen var svært dårlig slik at her er vi allerede i full gang med å kopiere deler.

 

En eventuell oppbygging av flyet vil imidlertid bli en helt annen historie. Prosjektet vil bli svært kostnadskrevende. Et mulig samarbeid med andre museer eller institusjoner vil være med på å redusere kostnadene i stor grad. Dette vil igjen være med på å gjøre sannsynligheten for å kunne se en oppbygd Skua i et museum mye større!

Når det gjelder Norsk Luftfartsmuseum så er vi allerede inne i flere andre større prosjekter slik som Norseman, Junkers Ju88, Fokker F-28 og flere andre. Det betyr at vi er nødt til å fullføre disse før vi vil ha økonomi, plass i verkstedet eller arbeidskapasitet for flere prosjekter. Selvfølgelig kan en oppbygging gjøres et annet sted men dette må bare vurderes senere.